Landelijke afspraken specialistische jeugdzorg en ZG

Wij hebben de VNG ondersteund bij het maken en implementeren van deze landelijke inkoopafspraken met deze aanbieders.

Na de decentralisatie van Jeugdhulp en Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor inkoop van een passend aanbod. Voor enkele specialistische landelijk werkende instellingen op het gebied van specialistische jeugdzorg en specialistische begeleiding ZG betekent dit een risico op continuïteit. Wij hebben de VNG ondersteund bij het maken en implementeren van deze landelijke inkoopafspraken met deze aanbieders.

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01