Totstandkoming Actiecentrum Veiligheid

Het Veiligheidshuis Amsterdam en de Top600 werkwijze worden samengebracht in het Actiecentrum Veiligheid.

Het Actiecentrum is een plek van waaruit via krachtige regie gestuurd wordt op de integrale aanpak van prioriteiten uit Amsterdam die problematiek hebben op het snijvlak van straf en zorg. Wij ondersteunen de kwartiermaker van het Actiecentrum bij het vormgeven van het Actiecentrum: denk aan uitwerking van procesmodellen, het bepalen van benodigde capaciteit, et cetera (2014 en 2015).

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01